Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöte

Bygdegårdsföreningen och hembygdsföreningens  styrelser kallar alla medlemmar till årsmöte i bygdegården, tisdagen den 19 mars kl. 19:00.

ordförande
Sören Ragnvaldsson Bygdegårdsföreningen

Kjell-Åke Karlsson Hembygdsföreningen