Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hembygdsföreningens Styrelsen

Ordförande 

Kjell-Åke Karlsson
Tel: 033-26 08 91
Mobil: 070-653 52 58
e-post: gingri@telia.com

Sekreterare 

Ingela Kristensson
Tel: 070-750 00 45
e-post: kristensson.ingela@outlook.com

Kassör 

Annica Wernerby
Tel: 070-329 99 62
e-post: annica.wernerby@live.se

Ledamot 

Lena Andersson
Mobil: 073-996 05 02
e-post: lenaandersson333@live.se

Ledamot 

Dan-Axel Johansson
Tel: 033-26 69 09
Mobil: 070-299 86 33
e-post: dan-axel.bergklinen@telia.com

Ledamot 

Lars Bengtsson
Telefon: 033-26 66 55
Mobil: 070-541 48 89
e-post: runarp@telia.com

Ledamot

Anna-Karin Karlsson
Mobil: 070-233 97 23
e-post: puffin1958@gmail.com

Suppleant 

Lars Axelsson
Tel: 033-26 06 04
Mobil: 070-358 78 89
e-post: lasse.axelsson94@gmail.com

Suppleant 

Görgen Helgesson
Tel: 033-26 02 61
Mobil: 070-316 37 02
e-post: jorgenhelgesson@icloud.com

Suppleant 

Joakim Andersson
Mobil: 073-420 07 15
e-post: gingrijocke@hotmail.com

Suppleant

Birgitta Larsson
Tel: 033-26 11 91
Mobil: 070-257 17 84
e-post: brackas22@gmail.com

 

Skarbrostugan