Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Medlemskap

Medlemskap

I samband med medlemskap samlar Hembygdsföreningen in uppgifter om dig för att administrera medlemskapet. Vi behandlar de uppgifter du själv lämnar i samband med inbetalningskortet och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part under förutsättning att detta inte krävs enligt svensk lag. Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare och rensas omgående efter avslutat medlemskap.

 

Som Hembygdsförening vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av information till dig som rör vår verksamhet och aktiviteter i föreningen. I samband med medlemskapet godkänner du även att Hembygdsföreningen kontaktar dig med information om föreningen, inbjudningar till events och aktuella aktiviteter.

 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta någon av oss i styrelsen.