Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

Hembygdsföreningen bildades 1937.

Ur Sveriges bebyggelse Landsbygden Älvsborgs län del III 19 står följande om Gingri Hembygdsmuseum: ”Gingri hembygdsmuseum tillkom 1937 då Skarbrostugan flyttades till sin nuvarande plats och inreddes för ändamålet . Ett museum i privat ägo kan också nämnas. Det är f.d. amanuensen Gustav Gingner Lilla Bredgården som utfört en samlargärning av stor omfattning. Samlingen består av äldre litteratur, möbler, husgerådsaker och silver.”

Bildandet 16 oktober 1937 bildades Gingri bygdemuseum Styrelsen bestod av ordförande fabrikör Erik Rydin, vice ordförande förman Albin Carlsson, sekreterare magister Herbert Brink, kassör tegelmästare Aron Strandh, lantbrukare m.m. Erik Andersson. Insättningsinsats var 50 öre

Gingri Hembygdsmuseum sk Skarbrostugan flyttades under senare delen av 1937 från Skarbro vid Brämhultsgränsen till ca 200 m från Gingri kyrkoplats, Gingri gamla socken bidrog med 500 kr för flytten.

Nystart 1973 Föreningen var vilande en tid och den 13 november 1973 nybildades Gingri Hembygdsförening vid ett möte hos Torsten Nilsson Gunnarp. Ordförande blev Waldemar Johannesson, sekr Åke Axelsson Styrelseledamöter: Stellan Strand Sture Nilsson, Torsten Nilsson, Jan Strandh, Bo Pettersson, Åke Axelsson. suppl Helge Andersson, Karl Kurtz, Dag Rydin till revisorer valdes Bengt Ridderbjelke, Birgitta Nilsson, suppl för rev Bengt Karlsson och Hildur Nilsson valberedningen: Sven Karlson, Bengt Carlsson och Tage Johansson Studieledare Bengt Ridderbjelke. Årsavgiften var 5kr. Kassör Torsten Nilsson sekr Åke Axelsson vice ordf Jan Strandh Verksamhetsledare Helge Andersson bitr Bo Pettersson

Beslut från mötet 13/11 1973:

Sparbössa köps Mötet mottog tacksamt avstyckad tomt för museet av Dag Rydin Beslöts att meddela kommunen att Gingri Hembygdsförening bildats och hemställa beviljat bidrag på 4000 kr utbetalas till föreningen. Helge Andersson fick uppdrag att kontakta Anticimex för att bespruta museiföremålen mot trämask. Stellan Strandh och Dag Rydin utsågs att utreda elinstallation och värme i stugan.

Händelser 1974

Lagfart på tomten upprättades detta år.

Helgeboden flyttades från Nygården till nuvarande plats, den var sedan tidigare nedmonterad och numrerad, för att kunna monteras upp igen.

Händelser 1975

Ingegerd Wallin intendent på Borås museum deltog i inventering och dokumentation

Elisabet Engdahl Kinna ledde arbetet med inventering och dokumentation

 

Händelser 1977

Pågår katalogisering och fotografering av föremål i hembygdsstugan.

Ordförande, sekreterare och kassör genom åren: 1944 Ordförande disponent Dag Rydin, vice verkmästare Albin Karlsson, sekreterare folkskollärare Herbert Brink, vice sekreterare nämndemannen Oscar Ridderbjelke, Kassör handlare Stellan Strandh. Till ledamot utan särskild funktion hemmansägare Erik Andersson

Ordföranden

Waldemar Johannesson ordförande mellan 1973 till 1982

Stellan Strandh ordförande mellan 1982 till 1993

Göran Rydin ordförande mellan 1992 till 1993

Kjell-Åke Karlsson nuvarande ordförande från 1993

Sekreterare

Åke Axelsson sekreterare mellan åren 1973 till 1974

Anna-Lisa Edvinsson sekreterare mellan åren 1974 till 1983

Gunborg Gustavsson sekreterare mellan 1983 till 1990

Birgitta Nilsson sekreterare mellan 1990 till 1992

Ilse Johansson sekreterare mellan 1992 till 1996

Birgitta Larsson sekreterare mellan 1996 till 2013

Ingela Kristensson från 2013

Kassör

Torsten Nilsson mellan åren 1973 till 1975

Åke Axelsson kassör mellan åren 1975 till 1979

Lena Andersson var kassör mellan 1979 till 1980

Stellan Strandh kassör mellan 1980 till 1982

Kerstin Strandh kassör mellan 1982 till 2013

Annika Wernerby kassör från 2013

 

2016-11-08

Vidare dokumentering av hembygdsföreningen kommer efter hand.