Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Tillsyn

Veckor:           Namn:

 

51 – 01            Lena och Per-Olof Andersson

02 – 04            Jerry Forsberg

05 – 06            Anneli och Ingvar Jinnegård

07 – 09            Kjell-Åke Carlsson och Marita Ryberg

10 – 12            Kjell-Åke Carlsson och Marita Ryberg

13 – 14            Magnus Ridderbjelke

15 – 16            Birgitta och Claes Ridderbjelke

17 – 18            Marie och Anders Andersson

19 – 20            Anne och Lennart Carlsson

21 – 22            Gun-Britt och Lars Carlsson (Bondarp)

23 – 24            Gun-Britt och Lars Carlsson (Bondarp)

25 – 26            Anna-Karin och Magnus Ryberg

27 – 28            Agnetha och Sören Ragnvaldsson

29 – 30            Lena och Lars Wahlqvist

31 – 32            Mathilda Wahlqvist och Joakim Sandqvist

33 – 34            Berit och Klas Nilsson

35 – 36            Daniel och Malene By

37 – 38            Eva Nilsson och Mats Gelander

39 – 41            Maria Granander och Lars Bengtsson

42 – 44            Violet och Börje Granander

45 – 47            Gerd och Lars Johansson

48 – 50            Hans Börjesson