Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bli medlem

Vill du bli medlem i Gingri Nya Bygdegårdsförening

Bygdegården uppfördes 1944 av invånarna i Gingri genom
donerade pengar, material och ideellt arbete.

Bygdegården drivs fortfarande ideellt
och för att vi även fortsättningsvis ska kunna ha en samlingslokal i Gingri
som vi hyr ut till föreningar, fester, bröllop, danser mm
så är det viktigt att vi har många medlemmar.
Då är medlemsavgiften ett välkommet bidrag.

Som medlem i Bygdegårdsföreningen erhåller du 500:- rabatt på ordinarie hyra.
Medlemsavgiften på 100:-/person betalar du in på bankgiro 5733-8410

Skriv ditt namn och adress så vi vet vem som är avsändare.

Medlemskap

I samband med medlemskap samlar Bygdegårdsföreningen in uppgifter om dig för att administrera medlemskapet. Vi behandlar de uppgifter du själv lämnar i samband med inbetalningskortet och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part under förutsättning att detta inte krävs enligt svensk lag. Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare och rensas omgående efter avslutat medlemskap.

 

Som Bygdegårdsförening vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av information till dig som rör vår verksamhet och aktiviteter i föreningen. I samband med medlemskapet godkänner du även att Bygdegårdsföreningen kontaktar dig med information om föreningen, inbjudningar till events och aktuella aktiviteter.

 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta någon av oss i styrelsen.

 

Gingri Bygdegård

 

Välkommen.
Styrelsen

För mer information kontakta vår ordförande.

Ordförande

Sören Ragnvaldsson

070-878 87 09

soren.ragnvaldsson@gmail.com