Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Nyheter

Kjell-Åke fick Silvernålen

På Sjuhärads bygdegårdsdistriktets årsmötet 14 april 2024 fick Kjell-Åke deras silvernål.   Kjell-Åke Karlsson har varit aktiv i Gingri Nya Bygdegårdsförening sedan 2000. I valberedningen 2000–2008. Valdes in i styrelsen…

Vi är certifierade som en Säker föreningsgård

Vi är certifierade som en Säker föreningsgård 2022-2025. Det innebär att vi utbildat oss inom riskmedvetenhet och skadeförebyggande arbete för att öka säkerheten i och för vår föreningsgård.Föreningens styrelse har…