Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Nyheter

Parkeringen

Nu har vi skyltat att det är förbjudet att köra in på parkeringen med lastbil, slamsugnings bilen har dispans och skall backa rakt in.

Kjell-Åke fick Silvernålen

På Sjuhärads bygdegårdsdistriktets årsmötet 14 april 2024 fick Kjell-Åke deras silvernål.   Kjell-Åke Karlsson har varit aktiv i Gingri Nya Bygdegårdsförening sedan 2000. I valberedningen 2000–2008. Valdes in i styrelsen…