Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Städdag

Samtliga medlemmar inbjuds till att närvara och hjälpa till med den årliga städdagen inne och utanför Bygdegården. tag gärna med material och redskap som kan användas till ex. putsa fönster, torka ur skåp, krattning och sopning ute mm.

Detta äger rum tisdagen den 13 maj kl. 17:00